Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Redystrybucja żywności po upływie daty minimalnej trwałości do celów darowizn
Na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego została opublikowana informacja na temat redystrybucji żywności po upływie daty minimalnej trwałości do celów darowizn.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str.1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319) zawiera ogólne wymagania higieniczne, które obowiązują w produkcji i obrocie żywnością.


Nowy rozdział Va Redystrybucja żywności określa zasady i warunki na jakich podmioty działające na rynku spożywczym mogą redystrybuować żywność do celów darowizn żywności.


Redystrybucja żywności do celów darowizn jest możliwa pod warunkiem regularnego sprawdzania, czy żywność nie jest szkodliwa dla zdrowia i czy jest zdatna do spożycia. Jeżeli przeprowadzona kontrola (przez przedsiębiorcę w ramach jego procedur wewnętrznych) będzie zadowalająca, redystrybucja żywności w odniesieniu do której stosuje się datę minimalnej trwałości jest możliwa przed upływem i po upływie tej daty, a w przypadku żywności, dla której data minimalnej trwałości nie jest wymagana – w dowolnym momencie. Przepis ten określa również kryteria, które należy wziąć pod uwagę do oceny, czy żywność nie jest szkodliwa dla zdrowia i jest zdatna do spożycia przez ludzi.


Natomiast w pozostałych przypadkach do żywności znajdującej się w obrocie zastosowanie ma obowiązujący przepis art. 52 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 2021), zgodnie z którym środki spożywcze oznakowane datą minimalnej trwałości lub terminem przydatności do spożycia mogą znajdować się w obrocie do tej daty lub terminu.


Ponadto w zakresie redystrybucji żywności do celów darowizn po upływie daty minimalnej trwałości obowiązuje również zawiadomienie Komisji 2020/C 199/01 zawierające wytyczne w sprawie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności na potrzeby działalności detalicznej w sektorze spożywczym, w tym darowizn żywności (Dz. Urz. UE C 199 z 12.06.2020, str. 1).


Z pkt. 5.3. ww. zawiadomienia wynika, że żywność przeznaczona na darowiznę nie powinna być rozprowadzana ani spożywana po upływie wskazanego na etykiecie terminu przydatności do spożycia. Natomiast w przypadku żywności opatrzonej datą minimalnej trwałości, ponieważ bezpieczeństwo żywności nie jest bezpośrednio zagrożone, w razie jej przekroczenia produkty mogą być nadal dystrybuowane do celów darowizn żywności, jeżeli spełnione są wskazane warunki. W przypadkach, w których darowizna następuje po dacie minimalnej trwałości, zgodnie z przepisami UE, zezwala się na redystrybucję tych produktów pod warunkiem, że są one nadal bezpieczne, nie ma dwuznaczności w informacjach przekazywanych konsumentom i zastosowanie mają przepisy rozporządzenia nr 852/2004.


Źródło: GISDodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij