Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Firmy wciąż uczą się społecznej odpowiedzialności biznesu
Z 54 firm należących do Koalicji CR, które podpisały się pod Kodeksem Odpowiedzialnego Biznesu, deklarując znajomość oraz przestrzeganie jego zasad w codziennej praktyce, aż 79% z nich kieruje się zasadą transparentności i upublicznia dane na temat swojej działalności. Około 70% przestrzega zasad dotyczących gwarancji bezpieczeństwa produktów i usług, a grubo ponad połowa (66%) posiada regulacje dotyczące respektowania praw człowieka. Nadal jednak największym wyzwaniem dla przedsiębiorstw jest tworzenie i rozwijanie produktów oraz usług w odpowiedzi na nowe potrzeby społeczne i środowiskowe. Dane te pochodzą z raportu weryfikującego przestrzeganie Kodeksu w 2012 roku.

Raport – zatytułowany Tworzenie wspólnej wartości ekonomiczno-społecznej w Polsce: szansa czy problem dla polskich przedsiębiorstw? – składa się z pięciu części, zgodnie z podziałem na branże: budowlaną, finansowo-ubezpieczeniową, teleinformatyczną, paliwowo-energetyczną oraz FMCG. Taki podział umożliwia szczegółową analizę zebranych danych oraz dostrzeżenie różnic pomiędzy tymi sektorami. Raport jasno pokazuje, że zasady Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu, które dotyczą szacunku względem pracowników, zapewniania godnych warunków pracy, troski o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników oraz odbiorców produktów i usług czy prowadzenia rzetelnej komunikacji, a także odpowiedzialnych działań marketingowych – są najlepiej realizowane przez polskie przedsiębiorstwa.

 

Z raportu wynika, że przeciętnie przedsiębiorstwa tworzą rocznie zaledwie 27 produktów lub usług, ukierunkowanych na nowe wyzwania społeczne i środowiskowe. Tylko niecałe 5% pracowników firm uczestniczy w szkoleniach poświęconych odpowiedzialności społecznej, a 11% angażuje się w programy wolontariatu pracowniczego.

 

Zdaniem Katarzyny Rózickiej, Dyrektor Departamentu Dialogu Pracodawców RP, polskie firmy wciąż uczą się odpowiedzialności w biznesowych i strategicznych aspektach. – Kwestie dotyczące chociażby bezpieczeństwa produktów czy dialogu z interesariuszami są przez firmy wchodzące w skład Koalicji CR w zdecydowanej większości przestrzegane – podkreśla Katarzyna Rózicka. Dodaje też, że pojawiły się nowe elementy, takie jak innowacje produktowe lub usługowe, wynikające ze zwiększania konkurencyjności firmy z uwzględnieniem korzystnego wpływu na gospodarcze i społeczne warunki otoczenia przedsiębiorstwa. Z nimi przedsiębiorstwa nie do końca sobie radzą. – Trzeba dać firmom czas, by mogły przystosować się do takiego podejścia – zaznacza Rózicka.

 

Raport pokazuje, że istotne jest również uregulowanie kwestii związanych z wdrażaniem kodeksów etycznych w firmach, w kontekście relacji z dostawcami czy partnerami biznesowymi. Niestety ponad połowa (55%) przedsiębiorstw takim kodeksem nie dysponuje. – Nasze doświadczenia pokazują, że większość przedsiębiorstw nie widzi przełożenia tego typu kodeksów na rezultaty biznesowe. Może to wynikać z braku świadomości na temat tego, czym jest taki dokument i jak go wdrożyć – ocenia Katarzyna Rózicka.

 

Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu, który Pracodawcy RP opublikowali w zeszłym roku, stanowi wzór tego, co ów dokument powinien zawierać i w jakiej formie powinien być zaprezentowany. – Kodeks pokazuje, jak dość ogólne zasady można przeformułować na konkretne wskaźniki i ułatwić tym samym monitorowanie ich przestrzegania – mówi dyr. Rózicka.

 

Weryfikacja oraz raport zostały przeprowadzone przez firmę PwC na zlecenie Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej.

Więcje informacji: czytaj
  


(Źródło: www.pracodawcyrp.pl)


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij