Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Spożycie warzyw i owoców w Europie – raport Europejskiej Rady ds. Informacji o Żywności (EUFIC)
Na stronie Europejskiej Rady ds. Informacji o żywności (EUFIC) opublikowany został raport na temat spożycia warzyw i owoców w Unii Europejskiej. W raporcie uwzględniono najbardziej aktualne dane pochodzące z dostępnych źródeł.

Przy przygotowaniu opracowania uwzględniono m.in. dane na temat dostaw żywności FAO, dane na temat konsumpcji żywności w gospodarstwach domowych urzędów państwowych oraz dane zgromadzone w ramach ankiet żywieniowych. Pomimo problemów ograniczających możliwości oceny spożycia warzyw i owoców na skalę europejską, w raporcie udało się dokonać pewnych spójnych ustaleń dotyczących wzorców konsumpcji w Europie:

  • Większość Europejczyków nie spełnia zaleceń WHO dotyczących spożycia warzyw i owoców (co najmniej 400 g dziennie).
  • Konsumpcja nie jest jednolita — w regionach południowych odnotowano większe spożycie niż w północnych.

Wzorce konsumpcji warzyw i owoców są kształtowane przez szeroką gamę czynników:

  • Wpływ czynników takich jak wiek, płeć i status społeczno-ekonomiczny jest równoważony przez inne — np. preferencje żywieniowe, wiedzę, umiejętności i przystępność cenową.
  • Czynniki osobiste, takie jak np. wiara we własne możliwości, poczucie własnej wartości, postrzeganie ograniczeń czasowych, wartości osobiste oraz przekonanie, że własna dieta jest zdrowa.
  • Środowisko społeczne — wsparcie społeczne, wzorce społeczne i żywieniowe oraz atmosfera w czasie posiłków itd. wywierają wpływ na preferencje żywieniowe i na stosunek do warzyw i owoców, determinując wybory i nawyki żywieniowe.

Zwiększenie konsumpcji warzyw i owoców to priorytet organizacji międzynarodowych, a także władz krajowych, co zaowocowało podjęciem wielu inicjatyw. W opracowaniu omówiono pewne elementy, które mogą przyczynić się do poprawienia wyników programów interwencyjnych. Należą do nich między innymi:

  • Strategie wielokomponentowe uwzględniające zarówno czynniki osobiste, takie jak wiedza i umiejętności, jak również środowisko fizyczne i społeczne, np. poprzez zwiększenie dostępności warzyw i owoców oraz kształtowanie postaw i nawyków nie tylko w zdefiniowanej grupie docelowej, ale także w jej otoczeniu społecznym.
  • Wsparcie ze strony decydentów i przedstawicieli populacji docelowej oraz angażowanie ich w planowanie i realizację programów, aby uzyskać ich poparcie, wykreować poczucie współodpowiedzialności oraz opracowywać strategie akceptowane przez grupę docelową.
  • Trwanie programów przez co najmniej 12 miesięcy.

Pełna treść raportu jest dostępna pod adresem: http://www.eufic.org/article/en/expid/Fruit-vegetable-consumption-Europe/

Na uwagę zasługuje fakt, iż zgodnie z danymi pochodzącymi z ankiet dotyczących spożycia, Polska znalazła się wśród czterech krajów, których konsumenci deklarują realizację zalecanego przez WHO spożycia na poziomie powyżej 400 g warzyw i owoców dziennie.


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

 

Komentarze

Dodaj komentarz


Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij